İkamet izni ile ilgili koşullar

Almanya’da hangi koşullar altında bir işyeri açabileceğiniz konusu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuza da bağlıdır.

AB üye ülkesi vatandaşları (ya da AEA-Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre)

 

AB üye ülkeleri, AEA-ülkeleri ve İsviçre için serbest dolaşım ve çalışma söz konusudur. AB vatandaşları, başka bir üye ülkeye yerleşmek istemeleri halinde ikamet iznine ihtiyaç duymazlar ve tüm üye ülkelerde iş kurabilirler. Ancak bazı istisnalar da bulunmaktadır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] internet sitesinde bulabilirsiniz.


AB ülkesi olmayan ülkelerin vatandaşları

 

Serbest çalışma amacıyla Almanya’ya gelmek isteyen AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yetkili yurtdışı temsilciliklerinde serbest çalışma amacıyla ikamet izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

Almanya’da bulunan ve serbest çalışma dışında bir amaçla ikamet izni almış olan yabancılar bazı belirli koşullar altında serbest meslek icra edebilirler. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] internet sitesinde bulabilirsiniz.

 

IQ Göçmen Ekonomisi Uzmanlık Birimi [IQ Fachstelle Migrantenökonomie] de AB ülkelerine mensup olmayan girişimciler için bir rehber yayınlamıştır.