Hukuki statüler

Hukuki statü, işyeriniz için sağlam bir iskele gibidir. Çeşitli hukuki statüler arasından uygun olanı seçebilirsiniz.

 

Bireysel girişim [Einzelunternehmen]

Eğer bir esnaf veya serbest çalışan olarak tek başına bir yer (dükkân) açarsanız, kendiliğinden bir “bireysel girişim” oluşmuştur. Bir bireysel girişimin açılması kolaydır ve şu şekilde olur:

  • Esnaf işini Ticaret Dairesi’ne bildirir (İşlemler ve Resmi Daireler)
  • Serbest meslek sahipleri vergi dairesine vergi numarası başvurusunda bulunur (İşlemler ve Resmi Daireler)

Bireysel girişimci olarak özel malvarlığınız dâhil olmak üzere tüm malvarlığınızla sorumluluk üstlenirsiniz. İşletmenizi Ticaret Siciline [Handelsregister] tescil ettirmek zorundasınız. Ticaret siciline kayıt yaptırmak suretiyle bir tacirin mevcut tüm hak ve yükümlüklerini üstlenmiş olursunuz. Bununla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odasından bilgi edininiz. Dikkat: Çok basit ve iş yapısı net olan küçük esnafların ve serbest meslek sahipleri ticaret siciline kaydedilmez.

 

Sınırlı Sorumlu Şirket – Limited Şirketi [Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)] veya Girişimci Şirketi (sınırlı sorumlu) [Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) UG]

Limited şirketi ve girişimci şirketleri en az bir hissedar tarafından kurulur. Girişimci şirket için de Limited Şirketleri Kanunu geçerlidir. Limited şirketi ve girişimci şirketlerin ana sözleşmeleri noter tarafından onaylı olmalıdır. Noter (Danışmanlık ve Bilgilendirme) sözleşmeyi Ticaret Siciline iletir. Limited şirketlerin (GmbH) esas sermayesi 25.000 Euro, girişimci şirketlerin (UG) esas sermayesi ise 1 Euro olmalıdır. Girişimci şirketlerde (UG) kârın yüzde 25’i, 25.000 Euro’luk asgari esas sermayeye ulaşana kadar yasal yedeklere ayrılır. Bu durumda girişimci şirketin (UG) bir limited şirkete (GmbH) dönüştürülmesi mümkündür.

 

Adi Ortaklık [Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)]

Bir ya da birden fazla kişiyle ortaklık kuranlar otomatik olarak bir adi ortaklık [Gesellschaft bürgerlichen Rechts] (GbR veya BGR-Gesellschaft) kurmuş olurlar. Adi ortaklık, esnaf ve serbest meslek sahipleri tarafından kurulabilir. Özel işlemlere gerek duyulmaz ancak yine de yazılı bir sözleşmenin yapılması tavsiye edilir. Bu yapıda asgari sermaye öngörülmemiştir. Ortaklar, tüm şirket borçları konusunda kendi malvarlıkları ile sorumludurlar (örneğin vergi borcu). Şirket ana sözleşmesinde (iç ilişkiler) özel düzenlemelerin getirilmesi mümkündür.

 

Diğer hukuk statüler:

  • Komandit şirket
  • Açık ticari şirket
  • Ortaklık şirketi
  • Ltd. Şti. & Kom. Şti.

Belirli bir hukuki statüye dair verilen karar, mali, vergisel ve hukuki etkiler getirir. Bu nedenle ilk önce Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası temsilcileri ya da mali müşavirinizle görüşmenizi tavsiye ederiz. Bir hukuki statü lehine veya aleyhine verilen karar hiç bir zaman nihai değildir. Hukuki statüyü, işinizin koşulları değişmesi halinde, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.