OHG - Offene Handelsgesellschaft: Kolektif ortaklık şirketi

OHG`nin ana sözleşmesi noter tasdikinden geçmeli ve şirket ticaret siciline tescil edilmelidir. Bunlar da avukatlık ve noterlik masraflarını artırır. Muhasebe sistemi GBR’ye göre daha kapsamlı olmalıdır. Çift kayıtlı muhasebe tutulmalıdır. Ticaret siciline tescil nedeniyle kurumlar vergisine tabidir. 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.