GBR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Adi Ortaklık/ Ortaklık Şirketi

Bir ya da birden fazla kişiyle ortaklık kuranlar otomatik olarak bir adi ortaklık [Gesellschaft bürgerlichen Rechts] (GbR veya BGR-Gesellschaft) kurmuş olurlar. Adi ortaklık, esnaf ve serbest meslek sahipleri tarafından kurulabilir. Özel işlemlere gerek duyulmaz ancak yine de yazılı bir sözleşmenin yapılması tavsiye edilir. Bu yapıda asgari sermaye öngörülmemiştir. Ortaklar, tüm şirket borçları konusunda kendi malvarlıkları ile sorumludurlar (örneğin vergi borcu). Şirket ana sözleşmesinde (iç ilişkiler) özel düzenlemelerin getirilmesi mümkündür.

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.