Sigorta ve şahsi güvence

İşletme ile ilgili sigortalar

Sigortalardan teklif almadan önce, ana risklerinizin nerelerde olduğunu bilmeniz gerekir. Gerçekten nerelerde büyük zararlar oluşabilir?

 

İşletme sigortaları örnekleri

  • İşletme sorumluluk sigortası [Betriebs-Haftpflichtversicherung]:

Üçüncü kişilerin zarar nedeniyle tazminat talepleri için bir sigortadır.; örneğin müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve personel talepleri.

  • Mesleki sorumluk sigortası [Berufs-Haftpflichtversicherung]:

Hizmet kuruluşları ve serbest meslek sahipleri için bir sigortadır. Bu sigorta, örneğin danışmanlık ve değerlendirme hatalarından dolayı oluşan maddi etkilere karşı koruma sağlar.

  • İşletme Kesinti Sigortası [Betriebs-Unterbrechungsversicherung (BU-Versicherung)]:

Gelir elde edilemeyen dönemler boyunca maaş, ücret, kira ve faiz vs. gibi cari giderleri karşılamaya yarayan sigortadır. 

 

Şahsi güvence

Hasta ve Bakım Sigortası

Eğer yasal hastalık sigortasından özel hastalık sigortasına geçmek isterseniz, ilk önce avantaj ve dezavantajları değerlendirmeniz gerekir çünkü özel hastalık sigortası yaptıranlar genelde yeniden yasal hastalık sigortasına dönmeleri mümkün olmamaktadır. Tüketici merkezleri bu konuda bilgi sunmaktadır.

 

Hastalık günlük ödeneği

Serbest çalışan olarak bir kimse geçici olarak iş göremez duruma düşerse (örneğin hastalık nedeniyle) genelde gelir kaybı olur. Bir hastalık günlük ödeneği [Krankentagegeld] bu gelir kaybını dengeleyebilir. Bu tür bir sigorta, gönüllü olarak yasal sigorta kurumu ya da özel sigorta kurumlarında yaptırılabilir. Bu konudaki teklifleri karşılaştırınız. Tekliflerde çok büyük farklılıklar bulunabilmektedir. Tüketici merkezleri [Verbraucherzentrale] de destek vermektedir.

 

Mesleki maluliyet sigortası

Bir mesleki maluliyet sigortasında, o ana kadar yaptığınız işi yapamaz hale geldiğinizde size aylık emeklilik bağlanır. Bir mesleki maluliyet sigortası yaptırdığınızda ayrı bir kaza sigortası yaptırmak isteyip istemediğinizi de değerlendirin. Tüketici merkezlerinden bilgi alabilirsiniz [Verbraucherzentrale].

 

İşgücü azalması emekliliği

Yasal emeklilik sigortası [gesetzliche Rentenversicherung] yasal işgücü azalması emekliliği [gesetzliche Erwerbsminderungsrente] çerçevesinde, özel mesleki maluliyet emekliliğinden [Berufsunfähigkeitsrente]  farklı olarak, sigortalıya, yeterliliğine ve son yaptığı işe bakılmadan, sadece tam iş görmemezlik halinde ödeme yapmaktadır.

 

Kaza sigortası

Tüm diğer sigortalara önemli bir ek olarak yasal kaza sigortası [Berufsgenossenschaft] vardır. Elbette bir de özel kaza sigortası vardır. Her iki sigorta da, bir kaza sonucunda iş görmezlik oluştuğunda, ödeme yapmaktadır. Girişimci ve serbest meslek sahipleri genelde zorunlu sigortaya tabi değillerdir, ancak yasal kaza sigortası kurumunda işe gidiş geliş yollarında meydana gelecek kazalara karşı gönüllü olarak sigorta yaptırabilirler. Yasal kaza sigortaları branşlara göre ayrılmıştır.

 

Yine burada da geçerli kural: Danışarak bilgi edinin.

 

Hayat sigortaları

Ailenin maddi açıdan güvence altına alınması için bir risk-hayat sigortasının yaptırılması uygun olacaktır. Ödeme, sigortalının ölümü halinde yapılacaktır. Sigorta güvencesinin tutarı ve süresi konusunda kişiye özel bir anlaşma yapılabilir. 

 

Yaşlılıkta güvence

Almanya’da işçi olarak yasal emeklilik primi ödediyseniz, haklarınız saklı kalır. Serbest meslek sahipleri ve esnaflar bu primleri Alman Emeklilik Sigortası Kurumu’na [Deutsche Rentenversicherung] ödemeyi sürdürebilirler ve/veya özel sigorta yaptırabilirler. Bazı serbest meslek sahipleri için yasal emeklilik sigortasında sigorta yaptırma zorunluluğu [Versicherungspflicht] bulunmaktadır.