Finansman

Başlangıç için ne kadar paraya ihtiyacınız var? İşe başlayan pek çok kişi, çok sıkı bir bütçeyle hesaplar yapar ve daha sonra ya işler umdukları gibi gitmediği için ya da başka bir beklenmedik olay nedeniyle paraları yarı yolda biter. Finansal planlamanıza her zaman bir tampon eklemelisiniz.

DFÖz sermaye miktarı

Girişiminize ne kadar öz sermaye koyabilirsiniz? Eğer küçük bir büronun ya da işyerinin kurulması söz konusuysa, giderleri muhtemelen tek başınıza üstlenebilirsiniz. Ancak çoğu zaman dışarıdan da sermaye gerekebilmektedir. Bu durumda dahi kendi sermayenizin olması gerekmektedir. Bir taraftan hiç kimse yabancı sermayeye yüzde 100 oranında bağlı kalmamalıdır, öbür yandan ise uygun bir çerçevede kendi paranızı işe yatırmak istemezseniz, hiç bir para veren kişi/kurum girişiminize yatırım yapmayacaktır. Eğer kendi sermayeniz girişiminizin başlaması ve ilk safhası için yeterli olmayacaksa, başka finansman kaynaklarını da belirlemeye çalışmalısınız. Bir kuruluş finansmanı esas itibariyle bir resmi teşvik kredisi, banka kredisi ve kurucunun öz sermayesinden oluşur.

 

Hangi teminatlar?

Elbette her para veren, kredi alanın krediyi geri ödeyememesi durumunda kendini güvenceye almak ister. Bu nedenle banka kredilerinde teminat talep edilir. Teminat olarak binek otomobil, değerli hisse senetleri ya da gayrimenkuller kullanılabilir. Resmi kredilerde (devlet kredileri) de gerektiğinde belirli oranda teminat verilmesi talep edilebilir. Ancak teminat konusunda dikkatli olmanız gerekli: İçinde yaşadığınız evi teminat olarak göstermek, sorun teşkil edebilir. Bu husus, yaşlılığınızda gerekli olacak hayat sigortaları için de geçerlidir.

 

Teşvik programları

Federal devlet, eyaletler ve Avrupa Birliği teşvik programlarıyla serbest çalışmaya yönelik kuruluşlara destek vermektedir. Genelde kredi verilmektedir. Bu tür resmi teşvik kredilerin özelliği, uygun faiz oranı uygulanması, uzun vadeli olması ve anapara ödemesi başlayana kadar çoğunlukla geri ödemesiz bir dönem öngörülmesidir.

 

Federal devletin yeni iş kuranlara tanıdığı en önemli teşvik programları:

• Mikro kredim [Mein Mikrokredit]

• Mikro kredi fonu [Mikromezzaninfonds Deutschland]

• ERP – kurucu kredisi – başlangıç parası [ERP-Gründerkredit – StartGeld]

• ERP- kurucu kredisi – evrensel [ERP-Gründerkredit – Universell]

• ERP – Kuruluş için sermaye [ERP-Kapital für Gründung]

 

Mikro Kredim [Mein Mikrokredit], ERP- Kuruluş için Sermaye [ERP-Kapital für Gründung] ve ERP-Başlangıç Kredisi [ERP-StartGeld] adlı devlet teşvik kredileri ve [Mikromezzaninfonds Deutschland] adlı fondan alacağınız para ile ayni değerler ve/veya ürün deposu ve/veya işletme araç gereçleri finanse edebilirsiniz. Ayni değerler ise maddi varlıklardır. Örneğin iş ve işletme araç gereçleri, gayrimenkul alımları finanse edilir. İşletme araç gereçleri ise cari giderlerdir, yani dönen varlıklardır.

 

Başvuruyu ne zaman yapmalısınız?

Başvurunuzu girişime başlamadan önce, daha doğrusu yatırım yapmadan önce yapmalısınız. Bu nedenle finansmanı sağlamadan hiç bir satın alma sözleşmesi imzalamayınız, ürün ve hizmet siparişinde bulunmayınız. Sadece iş başvurusunun yapılması, teşviki engellemez.

 

Başvuru nereye yapılmalı?

Mikro kredi için [Mein Mikrokredit] için Mikrofinanzinstitut’a başvurunuz. [Mikromezzaninfonds Deutschland] fonundan kredi için, işinizi kurduğunuz eyaletteki Orta Ölçekli Katılım Kurumu’na [Mittelständische Beteiligungsgesellschaft] başvurabilirsiniz. İş kurma ile ilgili hibeler [Gründungszuschuss] için İş Ajansı’na [Agentur für Arbeit] başvurabilirsiniz.

 

ERP-kredileri için, şahsi banka hesabınızın ya da açacağınız iş hesabınızın bulunduğu bankaya, [Sparkasse] veya [Volks- und Raiffeisenbank]’a başvurabilirsiniz.

 

Hangi belgeleri yanınızda getirmelisiniz?

  • İş ve yatırım planı
  • İki yıllık süreyi kapsayan ciro ve rantabilite tahmini
  • Varlık ve borç listesi
  • Tablo şeklinde öz geçmiş
  • Yatırım planı
  • Gayrimenkul, motorlu taşıt, makine gibi teminatların listesi. Bankanız teminatlarınızın karşılığı ve değeri hakkında karar verecektir
  • Bir yıllık süre için aylık bazda likidite planı
  • Banka ile yapılacak görüşmede ipuçları (PDF, 70 KB) bölümüne de bakınız.

 

Ne kadar öz sermaye gerekir?

Genelde teşvik edilebilir giderlerinin en az yüzde 20’si oranında öz sermaye bulunması tavsiye olunur.

 

Belgelerle ne yapılır?

Bankanız bir kredi incelemesi yapacak ve başvurunuzu Alman Kalkınma Bankası [KfW] ya da işinizi kurduğunuz eyaletteki teşvik kurumuna iletip iletmeyeceğinize karar verecektir.

 

Teşvik ne şekilde alınır?

Teşvik, amaca yönelik olarak kullandırılır. Bu nedenle bankanıza faturayı veya planlanan yatırım için verilen talimatı ibraz etmelisiniz. İlgili tutar bankadaki iş hesabınıza havale edilecektir.

 

Diğer bilgi ve danışmanlık hizmetlerini burada bulabilirsiniz:

BMWK-Teşvik Veri Bankası: BMWK-Förderdatenbank

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı

Finansman danışma hattı

Tel.: 03018 615-8000

Pazartesi-Perşembe arası saat 9:00‘dan 16:00’ya kadar, Cuma günleri saat 9:00’dan 12:00’ye kadar

 

KfW (Alman Kalkınma Bankası) Bilgi Merkezi

Tel.: 0800 539 9001 (ücretsiz)

Pazartesi-Cuma arası saat 8:00‘den 18:00’a kadar