Almanya’da medeni hukuk ve ticaret hukuku beş tür ortaklık (partnerships) sağlamaktadır:

 • Medeni Kanun (BGB-Gesellschaft) uyarınca adi ortaklık (partnership under the Civil Code),
 • 1994 tarihli Ortaklık Yasası (Partnerschaftsgesellschaft) uyarınca ticari olmayan ortaklık yani ticari işletme (non-trading partnership),
 • Kolektif şirket (general partnership; offene Handelsgesellschaft-OHG),
 • Komandit şirket (limited partnership; Kommanditgesellschaft-KG) ve
 • “Hareketsiz” ortaklık (dormant partnership; stille Gesellschaft).

Almanya'da en çok tercih edilen şirket türü: Limited Şirket (GmbH)

 • Türkiye'den Almanya'da şirketinizi kurmadan önce, yeni iş maliyetlerinizi ve risklerinizi ölçmek için finansal analize ve sonrasında fikrinizi hayata geçirmek için finansmana ihtiyaç duyabilirsiniz; tüm bunlar ancak başarılı bir iş planı ile mümkün olabilmektedir.
 • İş planınızı oluştururken son aşamada ise, şirketinizin hangi hukuki yapıya bürüneceği sorusu akıllara gelecektir: tek ortaklı veya birden fazla ortaklı bir şahıs şirketi mi, yoksa limited veya anonim gibi bir sermaye şirketi mi olacaktır?
 • Türkiye'deki şirketinizin bağımlı veya bağımsız şubesini (Niederlassung) mi kurmak istiyorsunuz?

Almanya'da şirket kurmak

 • Türkiye'de olduğu gibi, Almanya'da da şirket yapıları arasındaki farkları bilmek önem taşımaktadır.
 • Almanya´da en çok tercih edilen şirket türü olan limited şirket (GmbH), ortaklarına şirket borçlarından dolayı şirket sermayesi ile sınırlı sorumluluk sağlarken, 25.000 € ana sermayenin asgari yarısının (12.500 Euro) kuruluştan önce şirkete ödenmesini şart koşmaktadır.
 • Ancak bu sermaye, şirketin yapacağı tüm masraflar için derhal harcanmaya başlanabilir.
 •  
 • Alternatif olarak, başlangıç sermaye yükümlülüğü pratikte 1 € olan limited şirketin bir diğer türü UG, “Unternehmergesellschaft”, diğer adıyla ‘Mini GmbH’ tercih edilebilir..
 • Kurucu sermaye 1 € dur. Bundan dolayı İş dünyasında çok az saygınlığı vardır!) 
 • Şirketiniz kâr elde ettiği takdirde, elde ettiğiniz karın %25`ni rezerve etmekle yükümlüsünüz.
 • Bu şart 25.000 Euro şirket sermayesine ulaşılıncaya kadar devam eder. 
 • Akabinde UG´niz regüler GmbH´ya dönüşür.
 • Buna ek olarak, limited şirket tüzel kişiliğe sahip olduğundan, kuruluş aşamasında ve devamında kurucularına birtakım sorumluluklar yüklemektedir.
 • Bunların başında, şirket ana sözleşmesinin noter tarafından onaylatılması gelmektedir.
 • Limited (GmbH) şirkette muhasebenin ve finansal kayıtların tutulması şahıs şirketlerinin aksine hukuki ve vergisel riskleri bertaraf etmek açısından ayrı bir öneme sahiptir.
 • Vergi yönünden limited şirket, şahıs şirketlerine kıyasla kurucularına daha ağır yükümlülükler getirmektedir.
 • Örneğin; ticari herhangi bir faaliyette bulunulması halinde gelir vergisine ek olarak işletme vergisinin de ödenmesi gerekecektir.
 • Diğer taraftan, ortaklara kâr dağıtımı (temettü) yapılmak istenildiğinde limited şirket diğer şirket türlerine göre daha avantajlı hale gelmektedir.
 • Şirket müdürüne (yöneticiye) ödenen maaş ise vergisel açıdan uygun olduğu müddetçe işletme giderleri adı altında vergiden düşülebilmektedir.

Hukuki ve Vergisel Açıdan Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Hukuki açıdan, şirketin internet sitesinin (domain) ve /veya markasının korunmasına, işletme için gerekli izinlerin alınmasına ve şirketin ticaret siciline kaydedilmesine özen gösterilmelidir.
 • Kurucu ya da kurucuların, şirketin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için bir iş yerine ve çalışanlara ihtiyaç duyması halinde ise kira ve iş sözleşmelerinin yapılması gerekecektir.
 • Vergi mevzuatına göre; öncelikle, şirkete vergi numarası alınması için Finanzamt’a (vergi müdürlüğüne) başvurulmalıdır.
 • Bun haricinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, işletme vergisi ve çalışanlar adına sosyal sigorta katkı paylarının da ödenmesine özen gösterilmelidir.

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.  Yanliz veya baska kisiler ile Yükümlülük Ana sermaye sarti Vergilendirme Muhasebe Şirket Adı Yatırımcıların katılımı şeffaflık

Einzelunternehmen

bireysel girişim

  halinde sınırsız sorumlu hayır gelir vergisi basit defter tutma, EÜR fantezi isimleri e.K. mümkün uygun değil hiçbir kayıt

GbR

 adi ortaklık

ekip halinde sınırsız sorumlu hayır gelir vergisi basit defter tutma, EÜR Şirket sahibinin adı uygun değil hiçbir kayıt

OHG

kollektif  ortaklık veya şirket 

ekip halinde sınırsız hayır ticari vergi Bilanço, çift girişli defter tutma Şirket sahibinin adı uygun değil ticaret siciline kayıt

PartG

ortaklık şirketi

ekip halinde Mesleki hatalardan herkes sorumludur. hayır gelir vergisi basit defter tutma, EÜR Şirket sahibinin adı uygun değil Ortaklık kaydına giriş

GmbH

limited şirket

 

bir ekipte (tek kişilik GmbH) sınırlı sorumlu 25.000 € ticaret vergisi, kurumlar vergisi Bilanço, çift girişli defter tutma fantezi isimleri mümkün çok uygun ticaret siciline kayıt

UG

Girişimci Şirketi (sınırlı sorumlu) 

bir ekipte (tek kişilik UG) sınırlı sorumlu 1 € ticaret vergisi, kurumlar vergisi Bilanço, çift girişli defter tutma fantezi isimleri mümkün çok uygun ticaret siciline kayıt
gGbbH bir ekipte (tek kişilik gGmbH) sınırlı sorumlu 25.000 € ticaret vergisi, kurumlar vergisi Bilanço, çift girişli defter tutma fantezi isimleri mümkün çok uygun ticaret siciline kayıt