Sözleşmeler

Girişimci olarak sözleşmeler imzalarsınız: Özellikle satış sözleşmesi [Kaufverträge], eser sözleşmesi [Werkverträge], iş sözleşmesi [Arbeitsverträge].

 

Sözleşme örneklerini kullanabilir ve ihtiyaçlarınıza göre bir avukat ya da noter tarafından destek alarak uyumlaştırabilirsiniz. Sözleşme örnekleri Ticaret ve Sanayi Odalarının internet sayfalarında yer almaktadır. Önemli sözleşmeleri, sizin durumunuza uyup uymadığını bir avukat veya noter tarafından inceletiniz.

Sözleşme hazırlarken özellikle dikkate alınması gereken hususlar:

  • Bağlayıcılık

İmzalanan sözleşmelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sözleşme görüşmelerine özellikle önem vermek gerekir. Her bir sözleşme tarafı, üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesinden bizzat sorumludur.

  • Geçerlilik

Esas itibariyle sözleşmelerin sözlü olarak yapılması da mümkündür. Bu durum, örneğin büro malzemesi veya gıda maddelerin satın alınması için geçerli olduğu gibi iş veya hizmet sözleşmeleri için de geçerlidir. Diğer sözleşmelerin yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ilke, örneğin bir girişimci ile bir tüketici arasında akdedilen birçok sözleşme tipi için geçerlidir (örneğin taksitli ödeme ya da tüketici kredisi sözleşmeleri). Gayrimenkul devri ve ipotek kayıtları noterce onaylanması gerekir. Bu husus, bir limited şirketinin ana sözleşmesi için de geçerlidir. Hangi sözleşmelerin ne şekilde olması gerektiği konusu bilgi formlarında belirlenmiş olup avukatlardan sorulabilir.

 

Dikkat: Faks ile iletilen belgeler, yazılı sözleşme koşulunu yerine getirmez. Elektronik postalar ise sadece Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imza ile geçerli sayılır.