Kurucu kişi

Neden serbest çalışmak istediğinizi ve bir girişimci olmak için gerçekten de gereken “özelliklere” sahip olup olmadığınızı tam olarak belirlemeye çalışınız. Bu konuya yeterince zaman ayırınız ve örneğin meslek odası danışmanı, tanıdığınız serbest çalışanlar ve aile fertlerinizle konuşunuz.

Yabancı dil engeli

Bu ülkede bir girişimcinin öğrenmesi gerektiği Almanca bilgisi birçok alanda, hala önemli bir koşuldur. İş kurma hazırlıkları için önemli olan tüm bilgilerden başka türlü nasıl faydalanabilirsiniz ki? Almanca dilindeki bilgileri değerlendiremeden pazarınızı nasıl tanıyabilirsiniz ki? Bankaya iş konseptinizi nasıl açıklayacaksınız? Almanca bilginizin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde, örneğin bir Halk Eğitim Merkezinde [Volkshochschule] bir dil kursuna [Yabancılar için Almanca] katılınız.

Şahsi yeterlilik

Tek başına çalışabilir, bağımsız kararlar verebilir ve sorumluluk üstlenebilir misiniz? Personel yönetebilir ve kontrol edebilir misiniz? Aileniz size, bu girişiminizde destek olacak mı? – Sonuçta, tüm girişimciler bu kriterleri yerine getirememektedir.

 

Mesleki deneyim

Yeni iş kurmadaki başarının temelini, genelde sizin hangi becerilere sahip olduğunuz ve neler öğrendiğiniz oluşturmaktadır. Bu da, mesleki yeterliliğiniz ve uygunluğunuzdur. Meslek ile ilgili görmüş olduğunuz eğitimin Almanya’da kabul edilip edilmediğini öğreniniz. Bununla ilgili olarak ayrıntılı bilgileri Almanya’da tanınma [Anerkennung in Deutschland] adlı internet sayfasından edinebilirsiniz.

 

Ticari bilgiler

İyi bir fikre veya ürüne sahip bir uzman olarak sizin otomatik olarak iyi bir girişimci olacağınız anlamına gelmez. Bu nedenle, örneğin Ticaret ve Sanayi Odalarının [Industrie- und Handelskammer (IHK)] ve Esnaf ve Sanatkâr Odalarının [Handwerkskammer (HWK)] sunduğu kurs ve eğitim olanaklarından yararlanınız.

 


Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.