İş kuruluşunun planlanması

İş fikrinizi nasıl gerçekleştireceksiniz? İşte bu soruya iş planında yanıt verebilirsiniz.

 

İş planınızda sunmak istediğinizin özellikle yeni ve özel olan taraflarını açıklarsınız. Özellikle ürün ya da hizmetinizin müşteriye getirdiği faydasına önem verilmelidir. Ürün ya da hizmetlerinizin giderleri konusuna da ayrıntılı bir şekilde değinin ve hangi fiyatları uygulayacağınızı da belirtin.

 

Ürün ya da hizmetlerinizin diğer rakiplerden üstünlüğünü ortaya koyunuz. Hangi müşterilerin potansiyel alıcı olabileceğini, işyeri seçiminiz ile ilgili gerekçeyi ve ürünün (hizmetinizin) müşteriye ne şekilde ulaştırılacağını açıklayınız.

 

İş planınız: Yapılandırma ve diğer bilgiler

İş planınızın kapsamı, girişiminize bağlıdır. Aşağıdaki liste iş planınız için yönlendirici olacak ve sizi ilgili uygun arka plan bilgisine (Almanca olarak) götürecektir.

 

1. Kurucu (lar) hakkında

 • Hangi yeterlilik/mesleki deneyim ve gerektiğinde lisanslara sahipsiniz?
 • Sektörle ilgili hangi bilgilere sahipsiniz?
 • Hangi ticari bilgilere sahipsiniz?
 • Hangi yönünüz güçlü?
 • Hangi eksiklikleriniz var? Dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

İpucu:

 • Yeterlilik (Almanca) - Yeterlilik
 • Danışmanlık (Almanca) - Danışmanlık

2. İş fikri: Ürün/hizmet

 • Girişiminizin amacı nedir?
 • İş fikrinizi özel kılan nedir?
 • Kısa ve uzun vadeli girişim hedefiniz nedir?
 • Hangi ürünü/hizmeti üretmek ya da satmak istiyorsunuz?
 • Üretime/hizmet vermeye başlangıç?
 • Ürün/hizmetiniz hangi safhada?
 • Başlangıca kadar hangi koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir?
 • Ürün ne zaman pazarlanabilir?
 • Hangi yasal işlemlerin (örneğin lisans, ruhsat, izin gibi) yerine getirilmesi gerekmektedir?

Geliştirilmesi gereken girişimler için:

 • Ürününüzün geliştirilmesi için hangi adımların atılması gereklidir?
 • Ne zaman bir sıfır-seri ortaya çıkarılabilir?
 • Test uygulamalarını kimler yapacak?
 • Olası patent işlemleri ne zaman tamamlanır?
 • Hangi teknik izinler gereklidir?
 • Hangi patent ya da faydalı model ile ilgili mülkiyet hakkına sahipsiniz veya bunlarla ilgili başvuru yaptınız mı?
 • En ideal durumda teknik imkânlar ne şekilde gelişir?

İpucu:

 • İş planı (Almanca) - İş fikri
 • Haklar ve sözleşmeler (Almanca) - Patent ve mülkiyet hakları

3. Piyasa ve rekabet

 • Müşterileriniz kimlerdir?
 • Müşterileriniz nerededir?
 • Müşteri profiliniz nedir (örneğin yaş, cinsiyet, gelir, meslek, satın alma davranışı, bireysel ya da kurumsal müşteri)
 • Referans olabilecek müşterileriniz var mı? Varsa, kimler?
 • Bağlı bulunduğunuz büyük müşteri sayısı az mı?
 • Müşterilerinizin ihtiyaçları/sorunları nelerdir?
 • Rekabet
 • Sizin alanınızda başka gelişmeler var mı?
 • Rakipleriniz kimler?
 • Rakiplerinizde ürünlerinizin fiyatı nedir?
 • Rakiplerinizin en zayıf ve en güçlü yönleri nelerdir?
 • Girişiminizin en önemli rakibinize karşı hangi zayıf noktaları var?
 • Bu zayıf noktaları nasıl göğüsleyebilirsiniz?

İpucu:

 • Kuruluş bilgisi - pazarlama (Almanca) - Pazarlama (Almanca)
 • Kuruluş bilgisi – sektör bilgisi (Almanca) - Sektör bilgileri
 • Kontrol listesi ve tablolar (Almanca) - Kontrol listesi ve tablolar “pazarlama”

Şirket yeri

 • Hizmetinizi nerede sunuyorsunuz?
 • Bu yeri seçmenizdeki gerekçe neydi?
 • Bu yerin dezavantajları nelerdir?
 • Bu dezavantajları nasıl dengeleyebilirsiniz?

İpucu:

 • Kuruluş bilgisi – şirket yeri (Almanca) - Şirket yeri

4. Pazarlama

Sunulan ürün/hizmet

 • Sunduğunuz ürünün/hizmetin müşteriye faydası nedir?
 • Hangi yönünüz rakibinizin sunduğu ürün/hizmetten daha iyi?

Fiyat

 • Hangi fiyat stratejiniz var ve neden?
 • Ürün/hizmet fiyatınız nedir?
 • Bu fiyatı oluştururken hangi hesaplamayı esas aldınız?
 • Satış
 • Satış faaliyeti için hangi giderler oluşmaktadır?
 • Hangi sürelerde ne kadar satış miktarı hedefliyorsunuz?
 • Hangi hedef alanlarını belirlediniz?
 • Hangi satış partnerlerinizle çalışacaksınız?

Tanıtım

 • Müşterileriniz ürün/hizmetiniz hakkında nasıl bilgi edinirler?
 • Hangi tanıtım faaliyetlerini planlıyorsunuz ve ne zaman?
 • İpucu:
 • Kuruluş bilgisi - pazarlama (Almanca)
 • Pazarlama (Almanca)
 • Kuruluş bilgisi – sektör bilgisi (Almanca)
 • Sektör bilgileri
 • Kontrol listesi ve tablolar (Almanca)
 • Kontrol listesi ve tablolar “pazarlama”

5. Organizasyon/personel

 • Planladığınız işyerinizi tanıtınız (kuruluş tarihi, hissedarlar, müdür, personel, merkez, faaliyet konusu, stratejik ortaklıklar, varsa: patentler, haklar, lisanslar, sözleşmeler)
 • Girişiminiz hangi safhada (gelişme, kuruluş, piyasaya giriş, büyüme)?
 • Gerektiğinde lütfen bir işyeri teşkilat planı ekleyin ve yöneticilerle ilgili bilgileri (yaş, firmadaki kıdemi, yeterlilik, eğitim) verin.

Personel

 • Ne zaman veya hangi aralıklarla ve ne kadar personel istihdam edeceksiniz?
 • Personelinizin yeterlilikleri neler olacak?
 • Personeliniz için hangi eğitimleri öngörüyorsunuz?

İpucu:

 • Kuruluş bilgisi (Almanca)
 • Kontrol listeleri ve tablolar (Almanca)
 • Gr­ün­d­er­Z­e­it­en Nr. 15: Per­s­on­al (PDF, 665 KB)

6. Hukuki statü

 • Hangi hukuki statü için karar verdiniz? Hangi nedenlerle?
 • Hangi hissedar yapısını planladınız ve hisseleri nasıl dağıtıyorsunuz?
 • Hukuki statü, hissedarların çıkarlarını dikkate alıyor mu?

İpucu:

 • Kuruluş bilgisi (Almanca)
 • Kontrol listeleri ve tablolar (Almanca)
 • Gr­ün­d­er­Z­e­it­en Nr. 11: Rechts­f­or­m­en (PDF, 1.006 KB)

7. Riskler / fırsatlar

 • Girişiminizin gelişmesini olumlu etkileyecek en büyük üç fırsat nedir?
 • Girişiminizin gelişmesinin olumlu etkilenmesini engelleyecek en büyük üç sorun nedir?
 • Olası risk/sorunları nasıl göğüsleyeceksiniz?

İpucu:

 • Genel bakış: Danışmanlık (Almanca)

8. Mali plan

 • Tedarik, başlangıç giderleri ve başlangıç safhasındaki nakit yedekleri (kuruluştan sonra 6 aylık dönem için; inovatif bilim girişimlerinde 2 yıl) için gerekli toplam sermaye ihtiyacınız ne kadar?
 • Öz sermaye payınız ne kadar?
 • Yabancı sermaye ihtiyacınız ne kadar?
 • Krediler için hangi teminatları verebilirsiniz?
 • Sizin için hangi teşvik programları uygulanabilir?
 • Gerektiğinde sermayeye katkıda bulunarak ortak olacak kişiler kimlerdir?
 • Bazı malzemeleri finansal kiralama (leasing) yoluyla temin edebilir misiniz? Hangi koşullarla?

Likidite planı

 • Aylık gelirleriniz tahminen ne kadar (üç yıla dağıtılmış olarak)?
 • Aylık giderleriniz tahminen ne kadar (malzeme, personel, kira vb.)?
 • Yatırım gideriniz tahminen ne kadar (ilk on iki aya dağıtılmış olarak)?
 • Aylık geri ödemeniz tahminen ne kadar (anapara ve faiz)?
 • Aylık likidite rezerviniz ne kadar olabilir?

Gelir tahmini/rantabilite tahmini

 • Önümüzdeki üç yıllık cironuz tahminen ne kadar olacak?
 • Önümüzdeki üç yıllık gideriniz tahminen ne kadar olacak?
 • Önümüzdeki üç yıllık kârınız tahminen ne kadar olacak?

İpucu:

 • Finansman (Almanca)
 • Gr­ün­d­er­Z­e­it­en Nr. 14: Sic­h­er­h­e­it­en - Bürgsc­h­af­t­en – Rat­ing (PDF, 946 KB)
 • BMWK-Uzmanlar Forumu: Finansman (Almanca)

9. Evraklar

 • Tablo halinde özgeçmiş
 • Gerektiğinde şirket ana sözleşmesi (taslak)
 • Gerektiğinde kira sözleşmesi (taslak)
 • Gerektiğinde finansal kiralama (leasing) sözleşmesi (taslak)